เหตุที่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นจากสิว

มาเข้าเรื่องแผลเป็นที่เกิดจากสิวซักทีนะครับเพราะหลายคนถามกันและสิวที่เป็นก็เริ่มดีขึ้นแล้ว เรื่องต่อไปที่ต้องจัดการก็คงเป็นเรื่องแผลเป็นที่อยู่บนหน้าเราหลังจากสิวไปแล้ว ส่วนแรกนี้ก็จะพูดถึงบทนำของรอยแผลและเหตุที่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นนะครับ

รอยแผลสิว

รายละเอียดเกี่ยวกับแผลเป็นสิวเริ่มด้วย สาเหตุที่ทำให้เป็นแผล, การป้องกันแผลเป็น, ประเภทของแผลเป็น และวิธีการรักษาแผลเป็น

ก่อนที่จะกล่าวถึงแผลเป็น ก็มีจุดต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายแผลเป็น แต่ไม่ใช่แผลเป็น ซึ่งอาจจะหายไปได้เมื่อเวลาผ่านไป แต่เมื่อมองเห็นได้ก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจขึ้น

  • ลักษณะเป็นจ้ำ ๆ หรือ pseudo-scars คือ เรียบ, แดง, หรือเป็นจุดแดง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะสุดท้ายของสิวอักเสบทั้งหลาย เมื่อสิวอักเสบแห้งไป ก็จะมีรอยนี้อยู่ประมาณ 6 เดือน เมื่อรอยนี้หายไปแล้วก็จะไม่มีร่องรอยใด ๆ เหลืออยู่อีกเลย ซึ่งแตกต่างจากแผลเป็น

  • รอยจุดด่างดำจากสิว จะเกิดบนผิวเมื่อสิวต่าง ๆ ได้รับการรักษาไปแล้ว ในคนผิวคล้ำจะพบว่าเป็นบ่อยกว่า แต่ในคนผิวขาวจะพบว่าเกิดเป็นครั้งคราว การรักษาแต่เนิ่น ๆ โดยแพทย์ผิวหนังจะช่วยให้รอยดังกล่าวจางลงได้ แต่ในบางครั้งรอยแบบนี้อาจอยู่นานถึง 18 เดือน และจะยิ่งนานขึ้นหากรอยนี้ได้รับแสงอาทิตย์มากเกิน การลอกผิวด้วยสารเคมีอาจช่วยให้รอยนี้หายไปได้

เหตุที่ทำให้เกิดแผลสิว

ปกติแล้วแผลเป็นเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถมองเห็นได้และเป็นสิ่งเตือนว่าบริเวณนั้น ๆ เกิดบาดแผลและมีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ในกรณีของสิว เกิดจากการอักเสบของร่างกายที่เกิดปฏิกิริยาต่อซีบั่ม, แบคทีเรีย และเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อุดอยู่ในต่อมไขมัน

ลักษณะของแผลเป็นที่แท้จริงมีอยู่ 2 ประเภท ดังจะกล่าวถึงภายหลัง

1) แผลเป็นที่บุ๋มลงไปเป็นรอยหลุมลึก

2) เนื้อเยื่อของผิวหนาขึ้นเช่น คีลอยด์

เมื่อเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ ร่างกายจะส่งหน่วยซ่อมแซมไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ หน่วยซ่อมแซมที่ว่าก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาว และการจัดเรียงของโมเลกุลอักเสบซึ่งมีหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและต่อต้านเชื้อโรค อย่างไรก็ดี เมื่อกระบวนการต่าง ๆ ได้ผ่านพ้นไปก็จะทิ้งร่องรอยบางอย่างของการซ่อมแซมบริเวณนั้น ๆ ไว้ในรูปแบบของ fibrous scar tissue หรือ eroded tissue

เซลล์เม็ดเลือดขาวและโมเลกุลอักเสบอาจทิ้งร่องรอยไว้หลายวันถึงหลายสัปดาห์ ในผู้ที่เป็นแผลได้ง่าย สุดท้ายอาจทำให้เป็นแผลสิว ทั้งนี้ลักษณะและอัตราการเกิดของรอยแผลสิวนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด ความเปลี่ยนแปลงสำคัญของแผลเป็นระหว่างผู้หนึ่งกับอีกผู้หนึ่ง ในการชี้ว่าคนผู้นั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นแผลมากกว่าคนอื่น ๆ ส่วนมากแล้วแผลเป็นมักมาจากการอักเสบรุนแรงของสิวหัวช้าง ซึ่งเกิดในชั้นลึกของผิว แต่รอยแผลอาจจะเกิดขึ้นตื้น ๆ เท่านั้น สิวหัวช้างที่มักจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นดังที่เห็นในภาพเหล่านี้

ระยะเวลาของแผลเป็นก็ยังเป็นอีกประเด็นที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด บางคนเป็นแผลสิวนั้นตลอดชีวิตโดยมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจมีการสร้างผิวใหม่และทำให้รอยแผลสิวนั้นมีขนาดเล็กลง ในบางคนมีความรู้สึกแตกต่างกันไปเกี่ยวกับแผลสิว แผลที่เป็นมากหรือน้อยในขนาดเดียวกันอาจสร้างความกังวลใจให้กับคนหนึ่ง ในขณะที่อีกคนหนึ่งรับได้และรู้สึกว่าไม่ได้เลวร้ายมาก ดังนั้นในคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับรอยแผลมากกว่า ก็จะหาวิธีการรักษาเพื่อกำจัดรอยแผลนั้นออกไป